Bruksvilkår

Velkommen

Vi er glade for ønske deg velkommen til Rolling Luggages nettside (heretter omtalt som “Nettsiden”), som er den offisielle internettbutikken for varemerket Rolling Luggage.

Vi ber om at du tar deg tid til å lese disse Vilkårene og Betingelsene nøye. Forholdet mellom Rolling Luggage og Brukerne er uttømmende regulert i disse Vilkårene og Betingelsene med mindre annet fremgår av sammenhengen, og anses lest og akseptert av Bruker. Hvis du ikke aksepterer Vilkårene og Betingelsene i sin helhet, vennligst ikke bruk Nettsiden.

Fra tid til annen vil du motta ytterligere regler og retningslinjer som gjelder for bruk av tjenester og kjøp produkter på denne Nettsiden, og som herved er gjeldende for bruk av Nettsiden. Rolling Luggage kan fra tid til annen endre Vilkårene og Betingelsene ved å publisere slike endringer på Nettsiden. Din bruk etter at slik endring har blitt offentliggjort, skal anses som en aksept av endrede vilkår.

 1. Identifikasjon

  Aboutbags NV (RPR Oudenaarde 0681 881 789) er selger av produktene på denne Nettsiden. Aboutbags NV, har registrert adresse i Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium, og er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

  Aboutbags NV sine øvrige kontaktdetaljer er som følger:

  • Samsonite: Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium
  • Tel : +47 21 954 900
  • Fax: +32 51 696 837
  • E-post: customer.care.no@rollingluggage.com
  • NAYAN NV håndterer all kommunikasjon fra kunder på vegne av Aboutbags NV

  Tumi Europe Ecommerce GmbH (firmanummer 8296) er selgeren av Tumi-produktene på nettstedet. Tumi Europe Ecommerce GmbH har hovedkontor i Hans-Böckler-Str. 6, 59423 Unna TYSKLAND.

  Tumis kontaktinformasjon er:

  • Hovedkontor: Hans-Böckler-Str. 6, 59423 Unna TYSKLAND
  • Tlf.: +49 2303 97910
  • Faks.: +49 2303 9791 411
  • E-post: service_eu@tumi.com
  • NAYAN NV tar seg av kommunikasjonen på vegne av Samsonite Norway AS.

 2. Nøyaktigheten i informasjon

  Rolling Luggage gjør sitt beste for å holde informasjonen på Nettsiden oppdatert. Det er allikevel ikke mulig å garantere at Nettsiden ikke inneholder noen form for feil. Informasjon og annet materiale publisert på denne Nettsiden kan være unøyaktig og inneholde skrivefeil. Vekt, mål og volum på produkter er overslag. Vi har tatt rimelige forhåndsregler for å sørge for at produktinformasjonen er nøyaktig og at så presis informasjon som mulig er fremlagt om produktenes farge. Vi kan allikevel ikke garantere at skjermen din nøyaktig vil vise fargen på produktet som leveres. Informasjon er fra tid til annen endret på Nettsiden uten at du blir varslet. Rolling Luggage forbeholder seg retten til å gjøre de endringer på Nettsiden som de finner hensiktsmessig. Rolling Luggage garanterer ikke for at Nettsiden er fullstendig og uten feil hva angår Nettsidens funksjoner, Nettsidens materiale eller innhold. Rolling Luggage garanterer heller ikke for at feil ved Nettsiden blir rettet, at Nettsiden eller at servere ikke har virus eller andre skadelige komponenter. Rolling Luggage skal ikke være ansvarlig for bruk av Nettsiden, inklusiv, men ikke begrenset til, tilknyttede innhold og feil. Kabinbagasje/håndbagasje restriksjoner: Mens vi etterstreber at produkter angitt som kabinbagasje/håndbagasje oppfyller nåværende flyselskapers restriksjoner, kan vi ikke holdes ansvarlig hvis flyselskapene endrer innsjekkregler eller hvis flyselskapene eller flyplasselskapene endrer restriksjonene.

 3. Priser

  Prisene på produktene du bestiller er prisen vist på Nettsiden når du bekrefter ordre og vil bli bekreftet via E-postbekreftelse. Alle priser er i norske kroner, inklusiv merverdiavgift og spedisjonsgebyr.

  Hvis feil blir funnet i prisene på produktene du har bestilt eller i leveringskostnadene, vil vi gi beskjed så fort som mulig og tilby deg valget mellom å bekrefte kjøpet på nytt eller få tilbake pengene. Hvis du kansellerer, vil vi tilbakeføre eller kreditere beløpet som har blitt belastet ditt kredittkort.

 4. Bestilling på internett

  Du kan plassere bestillingsordre hvis du er 18 år eller eldre. Prosessen for å bestille er som følger:

  • Du legger de ønskede produktene i handlekurven;
  • Du velger leveringsmåte;
  • Du skriver inn leveringsadresse;
  • Du skriver inn din fakturaadresse med betalingsinformasjon;
  • Du aksepterer Vilkårene og Betingelsene;
  • Før du sender inn ordren vil du bli gitt mulighet til å gjennomgå dine valg, den totale prisen på din ordre, inklusiv leveringskostnader.

  Etter at bestillingsordren er sendt, vil du få en e-postbekreftelse. På dette tidspunktet reserverer vi oss tilsvarende beløp på ditt kredittkort, og vi belaster kortet ditt når vi sender varene.
  Hvis du betaler med kredittkort, vil du motta en e-post med betalingsstatus. Så fort varene er sendt, vil du motta en melding («E-post for Leveringsbekreftelse»). Alle bestillingsordrer er betinget av tilgjengelige produkt på tidspunkt for ekspedering.
  Vi forbeholder oss retten til å kansellere din ordre uansett årsak.

 5. Betaling

  Betalingsmåtene vi aksepterer er beskrevet på Nettsiden. Betaling skal skje i norske kroner. Vennligst se våre Personvernretningslinjer på Nettsiden for mer informasjon om internettsvindel og sikker betaling.

  Samsonite og/eller TUMI er gitt salgspant i produkter som er solgt på kreditt. De pantsatte eiendelene er varene som er kjøpt som beskrevet nærmere i E-post for Leveringsbekreftelse og beløpet som sikres under salgspantet er begrenset til kjøpesummen på varene som nærmere beskrevet i E-post for Leveringsbekreftelse, inklusiv avgift/kostnader knyttet til levering og eventuelle forsinkelsesrenter. Du har ikke rett til å videreselge noen kjøpte produkter før kjøpesummen er betalt, inklusiv avgift/kostnader knyttet til levering og eventuelle forsinkelsesrenter.

  Mens Samsonite og/eller TUMI er selger, må du betale til NAYAN NV bankkonto som beskrevet på betalingssiden på Nettsiden.

 6. Salgsavtale

  Ingen salgsavtale vil eksistere mellom deg selv og Samsonite eller TUMI inntil produktene er ekspedert. Informasjon på Nettsiden er kun en invitasjon til handel og er ikke et tilbud eller ensidig avtale. Din ordrebestilling er å anse som et tilbud gitt av deg om kjøp av produkter. Først når Samsonite eller TUMI har gitt melding om ekspedering gjennom E-post for Leveringsbekreftelse, vil bindende salgsforpliktelse oppstå for Samsonite eller TUMI.

  Samsonite eller TUMI reserverer seg retten til å avvise en bestillingsordre helt eller delvis i følgende tilfeller:

  • Hvis produktet ikke er tilgjengelig;
  • Hvis betalingsinformasjonen ikke er korrekt eller ikke mulig å verifisere;
  • Hvis bestillingsordren er rapportert av sikkerhetssystemet som uvanlig eller ved mistanke om svindel;
  • hvis bankoverføring/reservasjon ikke er mottar i tide;
  • Hvis vi har grunn til å tro at du er under 18 år;
  • Hvis vi har grunn til å tro at du er videreselger;
  • Hvis det var en feil i prisangivelsen;
  • Hvis vi ikke kunne levere til den oppgitte adresse;
  • I tilfelle av force majeure.
 7. Leveringsrestriksjoner – leveringsland

  • Anonyme postboksadresser og militære APO-adresser aksepteres ikke.
  • Vi leverer fra mandag til fredag, unntatt bankstengte dager.
  • Bruk www.rollingluggage.no for bagasje og kofferter som skal leveres i Norge.
 8. Levering

  Vi vil gjøre alle rimelige bestrebelser for å levere produktene bestilt innen tidsrommet indikert på den individuelle ordrebekreftelsen til Bruker. Slike tidsangivelser er estimater og er ingen garanti for leveringstid og kan ikke innrettes etter. Feilaktige kommuniserte adresser er Brukers ansvar og kan medføre ekstra kostnad som kreves dekket av Bruker.

  Alle Samsonite, American Tourister, Hartmann, Lipault og Gregory produkter vil bli sendt fra Rolling Luggage. TUMI produkter vil bli sendt fra TUMI. Om din leveranse ikke har blitt levert innenfor den spesifiserte tidsrammen, vennligst kontakt oss med ditt kundenummer eller ordre nummer. Du kan da anse ditt kjøp som opphevet, og kreve full refundering av de releterte produktene. Du kan også ønske en ny levering innenfor en passende tidsramme og kreve at Rolling Luggage eller TUMI skal levere produktene innen denne tidsfristen er over; og om Rolling Luggage eller TUMI ikke leverer innenfor den forlengte perioden kan du anse ditt kjøp som opphevet og kreve full refundering av de relevante produktene.

  Nayan NV
  Pittemsestraat 58D
  8850 Ardooie (Belgium)

  • Tel : +4771390147
  • Fax : +32 51 696 837
  • Email : customer.care.no@rollingluggage.com

  Vi bruker kun profesjonelle bud. Vi krever alltid at noen signerer ved mottak av varer. Du aksepterer at en annen person enn Brukeren signerer ved levering forutsatt at en slik person er til stede på den angitte leveringsadresse og er 18 eller eldre. Hvis ingen er til stede på leveringstidspunktet, vil du bli spurt om å kontakte vårt budservice for å avtale alternativ leveringsdato.

 9. Mangelfulle produkter og feil levering

  Vennligst inspiser forsendelsen for skader ved levering. Hvis det viser seg at produktet er skadet eller i strid med bestillingsspesifikasjonene, vennligst følg prosedyren som beskrevet i punkt 10 nedenfor.. Ved produksjonsfeil eller ved feilleveranse, vil Samsonite dekke kostnadene knyttet til tilbakelevering av varene. Med forbehold om tilgjengelighet av varer vil Samsonite sende deg en ny e-post for Leveringsbekreftelse. Samsonite vil automatisk og umiddelbart for sin egen regning sende deg riktig erstatningsprodukt.

 10. Returneringsskjema

  Vennligst følg fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor i dette punkt 10 dersom du skal returnere produkter under punkt 9 ovenfor, eller som følge av at feil produkter er blitt levert eller at Samsonite under andre omstendigheter er enig med deg i at varen skal returneres. Du kan også bruke denne fremgangsmåten ved benyttelse av angreretten eller avbestilling av ordren som nevnt i punkt 11.

  • Vennligst fyll ut returneringsskjemaet. Samsonite vil sende deg en e-post med en returneringsetikett, et returnummer og instruksjoner for retur.
  • Pakk varen som skal returneres (med autentiske etiketter, bruksanvisning, garantikort og annen medfølgende emballasje) i sin originale innpakning for å unngå skade under transporten.
  • Vennligst skriv ut returneringsetiketten og fest den på baksiden av returpakken. Returneringsetiketten vil inneholde nødvendig data som ditt navn, din adresse og returadresse, ditt telefonnummer, varenummer og/eller beskrivelse av varen som returneres og returnummer.
  • Vennligst les instruksjonene for retur nøye og kontakt vår ekspress fraktleverandør for å plukke opp varen som angitt i instruksjonene for retur. Du må selv organisere henting av varen fra Samsonite sine ekspress fraktleverandører så snart som mulig og senest innen 14 kalenderdager fra den dagen du varslet Samsonite om forespørsel om retur.
  • I det tilfellet du ikke har fulgt alle våre instrukser om returnering, vil vi underrette deg via e-post for å avklare hvorfor vi ikke har vært i stand til å godkjenne returen innen 14 dager.

  For TUMI-produkter vil en returetikett medfølge i forsendelsen. Returetiketten inneholder følgende informasjon:
  Hvis du ønsker å returnere TUMI-varer, må du følge denne fremgangsmåten.

  1. Pakk produktene godt inn i originalemballasjen, hvis det er mulig. Legg ved alle papirer, deler og alt tilbehør.
  2. Legg ved pakkseddel og returskjema. Forklar hvilke varer du returnerer – og hvorfor.
  3. Send en e-post til kundeservice på eu-service@tumi.com for å avtale henting fra UPS.
  4. Når hentingen er avtalt, får du en forhåndsbetalt returetikett. Skriv den ut, og fest den godt på esken. Sørg for at adressen er tydelig.
  5. Før du sender returen, må du fjerne alle andre etiketter fra utsiden av pakken.
  6. 6. Lever pakken til UPS-sjåføren eller til et autorisert UPS-kontor. Se www.ups.com/dropoff for å finne et kontor i nærheten.
  7. 7. Ta vare på UPS-sporingsnummeret for å kunne overvåke leveringsstatusen. Du kan spore pakken på www.UPS.com.

  RETNINGSLINJER FOR RETUR
  TUMI ønsker at du skal bli helt fornøyd med alle TUMI-produkter du kjøper. Hvis du ikke er fornøyd med et produkt du har kjøpt, kan du returnere det innen 14 dager og få tilbake hele kjøpesummen. Merk: Varer med monogram og varer som er spesialproduserte, inkludert TUMI-ornamenter, kan ikke returneres. RETURFRAKTEN ER GRATIS. Du får en forhåndsbetalt UPS-etikett som du bruker for å returnere varene. Du må kontakte kundeservice på telefon eller sende en e-post til eu-service@tumi.com for å få etiketten. Kjøp må returneres fra landet de ble kjøpt i.

  Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, får du refundert kjøpesummen og fraktgebyret, forutsatt at du varsler oss på e-post senest 14 dager etter at du mottok produktene og at produktene er i sin opprinnelige stand.

  Kun varer som er kjøpt gjennom Nettsiden kan returneres. For returer av varer kjøpt i butikk, anbefaler vi deg å ta kontakt med butikken der du har kjøpt varen.

 11. Fjernsalg – Angrerett

  Du har ikke angrerett for leverte varer som er laget etter kundens spesifikasjoner eller som er personlig tilpasset kunden.

  Angrerett

  Kunden har, uten å måtte oppgi grunn, rett til å angre på kjøp av varer innen 14 dager etter at Samsonite har gitt nødvendige opplysninger om angrerett og angrerettskjema og når kunden eller annen tredjemann enn transportøren som kunden har utpekt får varen i fysisk besittelse. Dersom varer er bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, løper fristen fra den dag kunden eller en tredjeperson annen enn transportøren får den siste varen i fysisk besittelse. Det samme gjelder ved varer som består av flere partier eller deler.

  Fristen for å gjøre angrerett gjeldende er 12 måneder etter utløpet av opprinnelig angrefrist hvis informasjon eller angrerettskjema ikke er gitt til kunden. Dersom kunden før dette tidspunktet får opplysninger om angrerett, utløper angreretten likevel 14 dager etter at opplysningene er gitt.

  For å bruke din angrerett må du gi entydig melding (for eksempel ved brev, fax eller e-mail) om dette til oss før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

  Meldingen kan fremsettes ved bruk av standard angrerettskjema, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også elektroniske fylle ut et returneringsskjema på vår nettside (vi oppfordrer deg til å bruke returskjemaet for mer effektiv behandlingen av angreretten). Dersom du anvender returskjema, vil vi bekrefte mottak av bruk av angreretten gjennom et varig medium (f.eks via e-post) uten opphold.

  Virkningene av at angreretten brukes

  Hvis du trekker deg fra kjøpet, vil alle innbetalinger fra deg refunderes, inkludert kostnadene for levering (med unntak av tilleggskostnader som oppstår dersom du velger en dyrere type levering enn den standard leveranse som tilbys av oss).

  Vi gjør fradrag i refusjonen for eventuelle verditap i varen, dersom verditapet er et resultat av unødvendig håndtering fra deg.

  Tilbakebetaling vil skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten.

  Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt, vil tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du opprinnelig benyttet. Du skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

  Vi vil hente varene etter fremgangsmåten som beskrevet i returneringsskjema og bære kostnadene knyttet til dette. Du er bare ansvarlig for verdireduksjon som følge av din håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Du bør ikke sende varene tilbake på annen måte enn angitt i returneringsskjema. Forsendelse på annen måte enn beskrevet her gjøres på egen kostnad og risiko.

 12. Ansvarsbegrensning

  Vilkårene og Betingelsene i denne Avtalen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Vi vil ikke være ansvarlig for noen skade (inklusiv, og ikke begrenset til, tap av fortjeneste og tap grunnet manglende mulighet for bruk) relatert din bruk eller manglende mulighet for bruk av Nettsiden, dens innhold eller linker til andre nettsider oppstått i medhold av kontrakt, deliktansvar (inklusiv ved uaktsomhet) eller annet, unntatt ved tilfelle av død og personlig skade oppstått som en følge av vår uaktsomhet eller forsett.

  Vi er ikke ansvarlig basert på noen form for inneståelse (unntatt ved utvist svindel/bedrageri fra vår side) eller på grunnlag av praksis, verken direkte eller indirekte, for:

  (a) noe tap som ikke var mulig å forutse av partene ved inngåelse av salgsavtalen på det tidspunkt salgsavtalen ble inngått i forbindelse med levering av produkter og tjenester eller din bruk;

  (b)noe tap som skyldes våre brudd;

  (c)forretnings- eller handelstap.

  Samsonite er rettslig forpliktet til å levere de bestilte produktene i samsvar med salgskontrakten.

 13. Ansvar

  (a) Lovbestemte rettigheter:
  Forbrukere har rett på lovbestemte rettigheter når det foreligger mangler ved varene på leveringstidspunktet. Selger forplikter seg til å bytte ut eller reparere produktene eller delene det dreier seg om vederlagsfritt. Selger forbeholder seg retten til å bytte ut delen hvis kostnadene ved reparasjon er uforholdsmessige eller hvis reparasjon er umulig. Forbruker har bevisbyrden hvis feilen oppstår etter at det har gått mer enn 6 måneder fra levering.

  (b) Kommersielle garantier:
  Rolling Luggage tilbyr i tillegg kommersielle garantier på enkelte produkter. For mer detaljer om disse garantiene, henvises det til garantikort og/eller Nettsiden.

 14. Spørsmål, klager, kommentarer og servicekontakt

  Hvis du har spørsmål eller har tekniske problemer med adgang til Nettsiden, vennligst kontakt: customer.care.no@rollingluggage.com.

 15. Brukerbegrensninger og immaterielle rettigheter

  Alle varemerker, produktnavn og titler brukt på Nettsiden er varemerker eller varemerkenavn tilhører Samsonite eller TUMI, tredjepersoner eller varemerkeeier. Du har ikke anledning til å bruke, reprodusere noen slike varemerker eller varemerkenavn da det vil kunne innebære en krenkelse av eierens rettigheter. All Nettsidens design, tekst, dokumenter, filmer og andre tjenester, herunder tilhørende valg og systemer, og alt annet materiale på denne Nettsiden, er beskyttet av opphavsrett tilhørende Samsonite eller TUMI og deres leverandører. Du har kun lov til å ta elektroniske kopier og utskrifter av deler av Nettsiden av hensyn til ordrebestilling eller til bruk av Nettsiden som butikk. Du har ikke lov til å benytte informasjonen eller materiale på Nettsiden, inklusiv reproduserer for andre hensyn enn ovennevnte, endre, distribuere eller (re)produsere. Skulle du ønske å bruke material eller informasjon fra denne Nettside, må du innhente Samsonites eller TUMIs skriftlige forhåndsgodkjenning.

 16. Bruk av informasjon og dine forslag vedrørende denne Nettsiden

  For det tilfellet at du gir Rolling Luggage eller laster opp noe materiale, informasjon, forslag eller kommentarer på eller gjennom Nettsiden vedrørende Nettsiden, Samsonites virksomhet eller drift av Nettsiden, forbeholder Samsonite seg retten til å bruke slikt materiale, informasjon, forslag og kommentarer etter eget godt befinnende uten kompensasjon og kreditering til deg. Du gir herved Samsonite en ikke-eksklusive, vedvarende, verdensomspennende og avgiftsfri lisens til å utnytte og publisere slik informasjon og materiale, i sin helhet eller i deler. Samsonite bruk av informasjon hvor du kan bli identifisert (slik som navn, adresse, personnummer og telefonnummer) vil imidlertid være regulert av personvernsretningslinjer nevnt nedenfor.

  Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte privacy@aboutbags.com.

 17. Bruk av dine forslag til Samsonite vedrørende nye produkter, egenskaper eller prosesser

  (a) En overlevering vil ikke på noen måte etablere en konfidensiell relasjon, plassere Samsonite i en posisjon hvor konfidensiell informasjon mottas, og Samsonite skal ikke være forpliktet eller påtar seg ikke å behandle eller holde slik overlevering som konfidensiell.

  (b) Samsonite skal ha rett til å beholde alt materiale som overleveres selv, lage kopier og lagre det i sine arkiver.

  (c) Samsonite påtar seg ingen forpliktelser, heller ikke indirekte ved mottagelse eller undersøkelse av det det overleverte, med mindre en skriftlig avtale er inngått signert av deg og Samsonite og slike forpliktelser eksplisitt fremgår av den skriftlige avtalen.

 18. Personvernsretningslinjer

  Vi anser personvern som svært viktig og vi ønsker å sikre oss at du er klar over og aksepterer fremgangsmåten for bruk av personlig informasjon. Du kan finne våre personvernsretningslinjer på www.rollingluggage.no. Ved å innsende en bestillingsordre på Nettsiden samtykker du til innhenting, bruk og overføring av personlig date på de vilkår som er fastsatt i personvernsretningslinjene.

 19. Definisjoner

  Innenfor rammen av disse Vilkårene og betingelsen skal følgende begreper anses å ha følgende innhold med mindre annet eksplisitt fremgår av sammenhengen:

  • Vilkår og Betingelsene: : Disse vilkår og betingelsene med alle tillegg og oppdateringer.
  • Bestillingsordre: : Resultatet av bestillingsprosessen som beskrevet i punkt 4 i Vilkår og Betingelsene.
  • NAYAN NV: NAYAN NV, allmennaksjeselskap, stiftet i Belgia (såkalt NV), med registrert adresse i 8850 Ardooie (Belgium), Pittemsestraat 58D, organisasjonsnummer Kortrijk 0806.661.106; NAYAN NV er ansvarlig for teknisk support for funksjoner på Nettsiden.
  • Bruker: : noen som går inn på Nettsidens adresse eller link som besøker denne Nettsiden, brukere av informasjon på Nettsiden samt noen som plasserer en bestillingsordre på Nettsiden.
  • Samsonite: Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium (RPR Oudenaarde 0681 881 789). I relasjon til immaterielle rettigheter, menes Samsonite IP Holdings Sarl, med registrert forretningsadresse i 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg med organisasjonsnummer B147735.
  • Nettside: : En samling av nettsider gruppert sammen under www.rollingluggage.no.
 20. Lovvalg

  Alle tvister vedrørende gyldigheten, tolking og/eller inngåelse av disse Vilkårene og Betingelsene skal utelukkende være regulert av norsk rett og underlagt norske domstoler. Denne bestemmelsen skal ikke påvirke dine lovbestemte rettigheter. Bruker aksepterer, for det tilfellet at det knytter seg tvist til bruk av Nettsiden, at elektroniske bevis (f. eks. e-post, back-up etc.) som brukes gyldige bevis.

  For det tilfellet at noen av vilkårene og betingelsene er ansett som nullitet eller ugyldige, skal den resterende delen av vilkårene og betingelsene forbli gyldige, og de delene fastslått som nullitet eller ugyldig skal gjelde innenfor rammene fastsatt i lov.

 21. Hele avtalen

  Disse Vilkårene og Betingelsene skal gå foran alle tidligere gjeldende vilkår med Bruker.

  Ved Spørsmål, kommentarer eller tekniske problemer, vennligst ta kontakt med customer.care.no@rollingluggage.com , tel. +32 51 280 840 eller fax +32 51 696 837.

  Disse Vilkårene og Betingelsene er oppdatert per 12/01/2024.

Angrerettskjema